Choiroh, I. M. “Standart Contract Dalam Kontrak Kerjasama Profit and Loss Sharing : (Studi Hukum Perjanjian Islam)”. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, vol. 25, no. 2, Dec. 2022, pp. 151-66, doi:10.15642/alqanun.2022.25.2.151-166.