Choiroh, I. M. (2022) “Standart Contract dalam Kontrak Kerjasama Profit and Loss Sharing : (Studi Hukum Perjanjian Islam)”, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 25(2), pp. 151–166. doi: 10.15642/alqanun.2022.25.2.151-166.