Choiroh, Ifa Mutitul. 2022. “Standart Contract Dalam Kontrak Kerjasama Profit and Loss Sharing : (Studi Hukum Perjanjian Islam)”. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 25 (2):151-66. https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.151-166.